Nákup

Nákup / vrácení použitých, zcela vyprázdněných IBC kontejnerů

Převezmeme snadno a rychle vaše použité, kontaminované, zcela vyprázdněné, vyčištšné IBC kontejnery a nabídneme Vám nadprůměrnou kompenzaci.

Pokud jde o vrácení IBC kontejnerů, základní postup je následující:

1. Zkušební čištění
Abychom mohli zkontrolovat, zda jsou vaše nádoby pro nás čistitelné, potřebujeme bezpečnostní listy předchozích složek nebo skupin produktů a/nebo alternativně v prvním kroku několik obrázků vrácených IBC nádob.
Po kontrole bezpečnostních listů nebo obrázků se provede zkušební čištění s 24 plastovými nádobami IBC.
Po té, co bylo čištění provedeno a byl splněn náš protokol o čištění, připravíme pro vás nabídku provize.

2. Následné čištění
Pokud je to možné, rádi odebereme zpět větší množství, nejlépe 24 – 60 IBC kontejnerů. V budoucnu, pokud se částka odpovídajícím způsobem nahromadí, nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a domluvíme se na jejím vyzvednutí.
Po provedení čištění Vám bude zaslán výsledek úklidu s požadavkem na fakturu. Poté dojde k dohodnuté odměně.

Rádi pro Vás také provedeme kompletní vyčištění IBC kontejneru.

Pokud máte jiné preference ohledně postupu a modalit, rádi s vámi najdeme individuální řešení.

Čisticí systémy jsou od Federálního institutu pro testování materiálů (BAM) auditováno na základě smlouvy o monitorování.
Po 2,5 letech se provádí test podle QSM 29 a vytvoří se monitorovací zpráva podle GG-001. Naše čističky se nacházejí po celém Německu.

Menu