Kompletní vyčištění

Čištění velkoobjemových obalů IBC

Na požádání převezmeme vaše IBC kontejnery ke smluvnímu čištění a garantujeme profesionální čištění a údržbu.

Správné čištění IBC kontejneru je důležité pro odstranění kontaminace vnitřní a vnější nádoby a pro obnovení hladkého fungování IBC kontejneru.

Správné čištění se provádí strojově. Bezchybné armatury budou zapečetěny. Po úplném zaschnutí následuje zkouška těsnosti a čitelné označení.

Kompletní čištění

Čisticí systémy jsou auditovány Spolkovým institutem pro testování materiálů (BAM) na základě smlouvy o monitorování.

Provádí se 2,5letý test podle QSM 29 a je vytvořena monitorovací zpráva podle GG-001.

Menu