Czyszczenie kompleksowe

Czyszczenie dużych pojemników do przewozu luzem (IBC)

Na życzenie przyjmujemy kontenery IBC do czyszczenia kompleksowego gwarantując profesjonalne wyczyszczenie i konserwację.

Profesjonalne czyszczenie kontenera IBC jest ważne dla wyeliminowania zanieczyszczeń wewnątrz i na zewnątrz oraz konieczne dla przywrócenia jego sprawnego funkcjonowania.

Profesjonalne czyszczenie odbywa się za pomocą specjalnych maszyn. Armatury wolne od wad są plombowane. Po całkowitym wysuszeniu następuje próba szczelności i oznakowanie w widocznym miejscu.

Czyszczenie kompleksowe

Urządzenia czyszczące są kontrolowane przez Federalny Instytut Badań Materiałowych (BAM) w ramach umowy o monitorowaniu.

Co 2,5 roku przeprowadzana jest inspekcja zgodnie z QSM 29. Raport z monitorowania jest sporządzany zgodnie z GG-001.

Menu